VAI TRÒ CỦA L-GLUTATHION TRONG SỦI EFFERGLOW

VAI TRÒ CỦA L-GLUTATHION TRONG SỦI EFFERGLOW

Liên hệ

☎️ Sỉ Lan Anh 0913530092

VAI TRÒ CỦA L-GLUTATHION
TRONG VIÊN UỐNG TRẮNG DA EFFERGLOW

L-glutathion là một thiol-tripeptide trọng lượng phân tử thấp, với 3 acid amin: cysteine, glutamic và glycine, cấu trúc chứa liên kết sulfhydryl (-SH). Trong cơ thể tổn tại chuyển đổi lẫn nhau giữa 2 dạng khử (GSH) và dạng oxy hóa (GSSG), thông qua 2 enzym glutathione peroxidase và glutathione reductase. Đây là chất chống oxy hóa nội sinh hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do có hại, và giảm thiểu tác động bất lợi từ các đợt stress oxy hóa gây ra do nguyên nhân nội sinh và ngoại sinh.

Cơ chế làm sáng da như thế nào?

L-glutathion cũng giúp sáng da hiệu quả bằng cách ức chế hoạt động men tyrosinase bằng cách sự dụng nhóm thiol tạo phức với ion đồng trong cấu trúc tyrosinase, làm bất hoạt men này.

Thành phần này cũng đồng thời can thiệp chuyển hóa nội bào của tyrosinase, ngăn chặn hình thành premelanosome (điều kiện tiên quyết để tổng hợp melanin).

Ngoài ra, L-glutathione cũng điều chỉnh quá trình tổng hợp eumelanin và pheomelanin bằng cách thay đổi vị trí tương tác giữa nhóm thiol với dope-quinone, dẫn tới hình thành phức hợp sulfhydryl-dopa, kết quả làm giảm tổng hợp eumelanin tối màu và tăng tổng hợp pheomelanin.