Thành phần và tác dụng trong viên đặt GIRLIECARE

Thành phần và tác dụng trong viên đặt GIRLIECARE

Liên hệ

VIÊN ĐẶT GIRLIECARE chứa thành phần "TẢO XOẮN SPIRULINA"
👉 Viên t.ế bà.o g.ốc s.e k.h.í.t “cô bé” GirlieCare được nghiên cứu và điều chế an toàn trên công nghệ hiện đại. Từ nguồn nguyên liệu đến quy trình đạt chuẩn nghiêm ngặt, được bảo trợ bởi tập đoàn SAMSUNG uy tín số 1 Hàn Quốc.
🍃 TẢO XOẮN SPIRULINA: nguồn dinh dưỡng dồi dào cho “cô bé”, cực kì hiệu quả và tuyệt vời để giúp “cô bé” tăng cường sức mạnh, khả năng mi.ễn dị.ch và đề kháng, chống lại các bệnh lý vi.êm nhi.ễm, p.h.ụ k.h.o.a gây mùi khó chịu.
👉 Viên tế bào gốc s.e kh.ít “cô bé” Girlie Care giúp c.h.ữ.a vi.êm nhi.ễm p.h.ụ kh.oa:
✔ Giảm ngứa rát, k.h.í h.ư, hu.yết trắng, ẩm ướt
✔ Tăng độ đàn hồi cho “cô bé”, giúp tình yêu th.ăng h.o.a
✔ L.à.m h.ồ.n.g và s.e k.h.í.t “cô bé”
✔ T.r.ẻ h.ó.a “cô bé”
✔ Giảm k.h.ô h.ạ.n, đau rát khi q.u.a.n h.ệ
🚨 Đối tượng sử dụng:
➤“Cô bé” bị nới rộ.ng, mất đàn hồi
➤V.i.ê.m n.h.i.ễ.m, k.h.í h.ư, mùi k.h.ó c.h.ị.u
➤“Cô bé” xuống cấp, t.h.â.m s.ạ.m xỉn màu
➤Phụ nữ s.a.u si.n.h.
☞ Viên t.ế b.à.o g.ố.c s.e k.h.í.t “Cô bé” GirlieCare sử dụng đơn giản, nhanh chóng, không gây đ.ộ.c h.ạ.i hoặc c.h.ấ.t k.í.c.h ứng cho cơ thể.